“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2566 “วันนวมินทรมหาราช”

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9
พระผู้ทรงก่อตั้ง “ดอยคำ” ด้วยพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ : นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ ชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชาวบ้าน บ้านทุ่งจำลอง บ้านใหม่ทุ่งเจริญ และบ้านใหม่หลวง พัฒนาวัดทุ่งจำลอง ทำความสะอาดวัด และตัดหญ้าเส้นทางโรงเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย พระราชทาน ตำบลป่าซาง พร้อมด้วยคณะชาวบ้าน และผู้นำชุมชนบ้านป่าห้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 9 รูป ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดป่าห้า มีการขัดกำแพงวัด กวาดใบไม้ ถอนหญ้าบริเวณสนาม และพัฒนาศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมกับ กำนันตำบลเต่างอย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 หัวหน้าคุ้มต่างๆ ในบ้านนางอย และชาวบ้านนางงอย-โพนปลาโหล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล