ดอยคำร่วมงานเปิดอาคาร SAT-1 ด้วยคำ พร้อมนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมร้านดอยคำ

ดอยคำร่วมงานเปิดอาคาร SAT-1 ด้วยคำ พร้อมนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมร้านดอยคำ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดอาคาร SAT-1 (อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถรองรับเที่ยวบิน และผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายกฯ เยี่ยมชมร้านดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ และแนะนำผลิตภัณฑ์ดอยคำหลากหลายชนิด ที่จัดเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกสรร นอกจากนี้ ยังมีร้านโครงการในพระราชดำริ อาทิ ดอยตุง (Doitung) โกลเด้น เพลช (Golden Place) สายใจไทย (Sai Jai Thai) ฯลฯ ซึ่งจัดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ คิง เพาเวอร์ ฝั่งตะวันตก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา