doikham_cover_home

เกษตรเพื่อชุมชน
ผลิตผลเพื่อคนไทย

ข่าวสาร/กิจกรรม

ดอยคำ ปรับขึ้นราคา
สินค้า ๖ รายการ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สาระน่ารู้

“ดอยคำ” ยืนยันผลิตภัณฑ์
ยังเป็นสูตรเดิม

ผลิตภัณฑ์

“น้ำเก็กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมน้ำตาล

Welcome to Doi Kham Family

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อสังคม

โปรโมชั่น

สาระน่ารู้

DOI KHAM’S RECIPE 07

DOI KHAM’S RECIPE 07

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 06

DOI KHAM’S RECIPE 06

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More
DOI KHAM’S RECIPE 05

DOI KHAM’S RECIPE 05

ดอยคำ ยืนยันผลิตภัณฑ์ยังเป็นสูตรเดิม แม้ฉลากจะเปลี่ยนแปลงไป

Read More