“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าฯ ราวร้อยคน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่าโครงการหลวงเกิดขึ้นเพราะท่านไปเที่ยว”
ราวปีพุทธศักราช 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เวลาในช่วงฤดูหนาว เสด็จแปรพระราชฐานไป จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตร.....
สาระน่ารู้เรื่องผลไม้  มะเขือเทศ มีวิตามินเอและซี ที่มีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และช่...
เศรษฐกิจพอเพียง  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต...
English ภาษาไทย
 
โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม !!!
 
โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม !!!
 
มูลนิธิโครงการหลวง
เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง 38 ดอย
Facebook
เทเวศประกันภัย
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขที่ 173 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. โทร. (+66)2 628 9100-8
แฟกซ์. (+66)2 628 9109
เว็บเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่
  ชื่อและเครื่องหมายการค้า ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใด นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1082854
Copyright 2008 © DoiKham Co.,Ltd. All rights reserved.