“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าฯ ราวร้อยคน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่าโครงการหลวงเกิดขึ้นเพราะท่านไปเที่ยว”
ราวปีพุทธศักราช 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เวลาในช่วงฤดูหนาว เสด็จแปรพระราชฐานไป จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตร.....
สาระน่ารู้เรื่องผลไม้  มะเขือเทศ มีวิตามินเอและซี ที่มีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และช่...
เศรษฐกิจพอเพียง  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต...
English ภาษาไทย
 
โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม !!!
 
โปรโมชั่นพิเศษ สุดคุ้ม !!!
 
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง 38 ดอย
Facebook
เทเวศประกันภัย
มูลนิธิโครงการหลวง
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขที่ 173 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. โทร. (+66)2 628 9100-8
แฟกซ์. (+66)2 628 9109
เว็บเมล์สำหรับเจ้าหน้าที่
  ชื่อและเครื่องหมายการค้า ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้หนึ่ง ผู้ใด นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
1089539
Copyright 2008 © DoiKham Co.,Ltd. All rights reserved.