น้ำจิ้มบ๊วยดอยคำ ทำเพื่อโลก

น้ำจิ้มบ๊วยดอยคำ ทำเพื่อโลก

ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังช่วยดูแลโลกด้วยนะ !

อย่างผลิตภัณฑ์ น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย (Sweet and Sour Plum Sauce) ของดอยคำ ที่นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) จากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

 

เป็นไอเดีย Upcycling Food ที่ไม่ใช่แค่เทรนด์ช่วยโลก ที่สามารถช่วยโลกได้จริงๆ

จากการชุบชีวิตวัตถุดิบส่วนที่ไม่ได้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความเสียเปล่าของทรัพยากร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่า เป็นสินค้าผลพลอยได้จากการหมุนเวียนทรัพยากรในกระบวนการผลิต

ที่สำคัญยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยการผลิตที่ตั้งใจให้ขยะเป็นศูนย์ หรือ ZERO WASTE นั่นเอง

สำหรับ วัตถุดิบอย่าง “บ๊วย” นั้น เป็นผลไม้ธรรมชาติในฤดูกาล ผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกรชาวเขา ในพื้นที่สูงทางภาคเหนือ ถูกส่งมาให้ดอยคำนำมาแปรรูปเป็นบ๊วยหวานอบนุ่ม โดยน้ำเชื่อมที่ไม่ได้ถูกใช้ ดอยคำนำมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย (Sweet and Sour Plum Sauce) ซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารให้คุ้มค่าที่สุด เหลือขยะน้อยที่สุด นำมาบรรจุในขวดแก้วใส ใส่เนื้อบ๊วยเพิ่มลงไปด้วยนะ เพื่อเพิ่มรสสัมผัส ส่งถึงผู้บริโภคได้ลิ้มลองกัน ที่ ร้านดอยคำทุกสาขา

ไม่ทางใดทางหนึ่ง ที่สามารถช่วยโลกได้ ดอยคำพร้อมเดินหน้าทำเพื่อโลกเสมอ เพราะเราพร้อมเดินหน้าไปสู่การเป็นองค์กรวิถีสีเขียว (Living Green) และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า เพื่อนำมาเพิ่มมูลค่าและใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกใบนี้ได้เช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก : สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง