ร้านดอยคำ

ภูมิภาค

 กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรุงเทพฯและปริมณฑล

 ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ร้านดอยคำ

สาขาเทเวศร์

๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรม
เขตพระนคร ๑๐๒๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๒๘๘๖๖๗

ร้านดอยคำ

สาขาทำเนียบรัฐบาล

อาคารหกเหลี่ยม เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต ๑๐๓๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๐๐๔๗๔๕๐

ร้านดอยคำ

สาขาศิริราช

หอพักแพทย์ประจำบ้าน ๘ ชั้น ๑ เลขที่ ๒ ถนนพรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ๑๐๗๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๔๔๗๗๑๘

ร้านดอยคำ

สาขารพ.รามา

อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๔๔๕๒๑๑

ร้านดอยคำ

สาขา SCB PARK PLAZA

ชั้น G อาคาร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร ๑๐๙๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๙๓๗๙๒๗๖

ร้านดอยคำ

สาขาจรัญสนิทวงศ์

ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเทสโก โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์
ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด ๑๐๗๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๓๔๕๓๑๐

ร้านดอยคำ

สาขาสินธร

ชั้น ๑ อาคารสินธร ๑๓๐-๑๓๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๕๑๕๐๔๔

ร้านดอยคำ

สาขาพระราม ๒

ชั้น ๒ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม ๒ ถนนพระราม ๒
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ๑๐๑๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๔๑๕๓๕๓๘

ร้านดอยคำ

สาขาพาราไดซ์พาร์ค

ชั้น ๑ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เลขที่ ๖๑ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ๑๐๒๕๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๓๒๕๙๐๗๗

ร้านดอยคำ

สาขาทองหล่อ

ห้อง ๑ เอฟ ชั้น ๑ อาคาร ๕๕ ทองหล่อ ซอยทองหล่อ ๒
ถนนสุขุมวิท ๕๕ เขตวัฒนา ๑๐๑๑๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๗๑๔๙๐๕๖

ร้านดอยคำ

สาขาเพียวเพลส รามคำแหง

ศูนย์การค้าเพียว เพลส ห้อง A๑๐๔ ชั้น ๑
๘๖/๑ ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. ๑๐๒๔๐
Tel : ๐๒-๗๒๙-๘๕๒๕
Fax : ๐๒-๗๒๙-๘๕๒๕

ร้านดอยคำ

สาขาบางกะปิ

ชั้น ๒ อาคารเทสโก้ โลตัส เลขที่ ๓๑๐๙ ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ๑๐๒๔๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๑๑๗๐๗๐๗

ร้านดอยคำ

สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ชั้นที่ ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ๑๐๒๑๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๑๔๓๗๙๗๘

ร้านดอยคำ

สาขาหลักสี่

เลขที่ ๕๕๙ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน ๑๐๒๒๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๙๗๑๒๒๒๙

ร้านดอยคำ

สาขาโรบินสันบางรัก

ชั้น BF ศูนย์การค้าโรบินสันบางรัก
๑๕๒๒ ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก ๑๐๕๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๓๐๖๘๗๗

ร้านดอยคำ

สาขาราชเทวี

๑๑๗/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๖๕๖๖๙๙๒ ต่อ ๑๔๕

ร้านดอยคำ

สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชั้น ๒ อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม ๔ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน ๑๐๓๓๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๘๐-๙๐๔-๔๕๐๘

ร้านดอยคำ

สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ๖๐๔
สำนักพระราชวังสนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา
แขวงดุสิต เขตดุสิต ๑๐๓๐๐ กรุงเทพฯ
Tel: ๐๒-๒๘๒๐๖๖๑

ร้านดอยคำ

สาขาลำลูกกา คลอง ๒

ชั้น ๑ เทสโก้ โลตัส สาขาลำลูกกา คลอง ๒
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ๑๒๑๓๐ ปทุมธานี
Tel: ๐๒-๑๙๑๑๖๕๕

ร้านดอยคำ

สาขารังสิต

ชั้น ๒ เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต ถนนพหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ๑๒๑๓๐ ปทุมธานี
Tel: ๐๒-๕๖๗๑๔๗๗

ร้านดอยคำ

สาขารังสิตนครนายกคลอง ๔

เลขที่ ๙๐ หมู่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี ๑๒๑๑๐ ปทุมธานี
Tel: ๐๒-๕๔๙๗๖๕๐

ร้านดอยคำ

สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การไฟฟ้าบางกรวย ด้านข้างอาคารนันทนาการ
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย ๑๑๑๓๐ นนทบุรี
Tel: ๐๒-๔๔๗๕๓๙๓

ร้านดอยคำ

สาขาคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์

ชั้นที่ ๑ ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล พีทีที
ห้องเลขที่ ๑๐๖ เลขที่ ๙๙/๖ หมู่ ๕ ถ.ชัยพฤกษ์
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด ๑๑๑๒๐ นนทบุรี
Tel: ๐๒-๐๐๐๖๐๔๕

ร้านดอยคำ

สาขาศรีนครินทร์

ชั้น ๑ โลตัสพลัส ศรีนครินทร์
เลขที่ ๙ หมู่ ๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมือง ๑๐๒๗๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๒-๑๗๕๗๖๘๓

ร้านดอยคำ

สาขาโลตัสบางนา

ชั้น ๒ เทสโก โลตัส สาขาบางนา
เลขที่ ๑๔/๙ หมู่ที่ ๑๓ ถนนบางนา – ตราด กม.๗
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ๑๐๕๔๐ สมุทรปราการ
Tel: ๐๒-๓๑๖๓๑๗๑

ร้านดอยคำ

สาขาบางนาทาวเวอร์

บางนาทาวเวอร์
๒/๓ กม ๖.๕ หมู่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
Tel. ๐๒-๐๓๐-๘๕๗๘

ร้านดอยคำ

สาขาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย:
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๕๐/๒
ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร.๐๒-๐๐๕-๗๗๗๕

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาพระบรมมหาราชวัง

เลขที่ ๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทร.๐๒-๑๖๓-๔๓๖๐

ภาคเหนือ

ร้านดอยคำ

สาขาโลตัสหางดง

๑๓๒ หมู่ ๑ (ห้อง ๐๑๑GP๐๓๗) ถ.เชียงใหม่ – หางดง
ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
Tel : ๐๕๓-๒๗๑-๕๖๕
Fax : ๐๕๓-๒๗๑-๕๖๕

ร้านดอยคำ

สาขาพิพิธภัณฑ์ฝาง

๗๒ หมู่ ๑๒ ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๑
Tel : ๐๕๓-๐๕๑-๐๒๐
Fax : ๐๕๓-๐๕๑-๐๒๐

ร้านดอยคำ

สาขาแม่จัน

๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
Tel : ๐๕๓-๗๗๑-๐๖๔
Fax : ๐๕๓-๙๕๖-๑๐๔

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาบ้านโบราณ จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเลขที่ ๒๐๒ – ๒๐๗ เฮือนแป ๒ เลขที่ ๙๕ ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้านดอยคำ

สาขาเต่างอย

๒๑๕ หมู่ ๔ ต.เต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
Tel : ๐๔๒-๗๖๑-๓๙๒
Fax : ๐๔๒-๗๖๑-๓๙๒

ภาคตะวันออก

ร้านดอยคำ

สาขามอเตอร์เวย์ขาเข้า

๘๕/๗๓ หมู่ ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๗
Fax : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๗

ร้านดอยคำ

สาขามอเตอร์เวย์ขาออก

๔๕/๖๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
Tel : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘
Fax : ๐๓๘-๕๗๗๙๓๘

เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย