ดอยคำ ส่งมอบกล่องในแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX ส่งกล่องเก่า เป็น “ กล่องรักที่สัมผัสได้”

ดอยคำ ส่งมอบกล่องในแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX ส่งกล่องเก่า เป็น “ กล่องรักที่สัมผัสได้”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมส่งมอบกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่ไปรษณีย์ไทย เป็นปีที่ 2 จำนวน 729 กิโลกรัม ในแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” ภายใต้แนวคิด “กล่องรักที่สัมผัสได้” เพื่อลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิงแวดล้อม นำไปรีไซเคิล ส่งมอบให้แก่หน่วยงานคนพิการ นำไปสร้างเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่คนพิการต่อไป