โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัย และสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุตำบลแม่งอน พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดทุ่งจำลอง จำนวน 4 หมู่บ้าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายแด่วัดทุ่งจำลอง และวัดพระธาตุดอยแก้ว

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทานป่าซาง ชาวบ้านป่าห้า ร่วมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น พร้อมทั้งผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วัดป่าห้า

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางยุภาภรณ์  เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับกำนันตำบลเต่างอย ชาวบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน ปัจจัย และน้ำดื่ม แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 วัด ณ วัดนางอย วัดหนองบัว วัดคำแคน วัดโพนปลาโหล และที่พักสงฆ์ถ้ำพระดานเลา

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร