เยี่ยมชม ร้านครอบครัวดอยคำ ในจังหวัดนครราชสีมา

เยี่ยมชม ร้านครอบครัวดอยคำ ในจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยฝ่ายร้านครอบครัวดอยคำ และฅนดอยคำ เข้าเยี่ยมชมร้านครอบครัวดอยคำ ในจังหวัดนครราชสีมา 4 สาขา ได้แก่
1.สาขานครราชสีมา
2.สาขาปั๊มบางจาก โนนสูง
3.สาขาปั๊มเชลล์ สีคิ้ว
4.สาขาปั๊มบางจาก หนองสาหร่าย (ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุด)
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง “ดอยคำ” กับ “ร้านครอบครัวดอยคำ” พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ อย่างเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา