“ดอยคำ” ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ

“ดอยคำ” ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผู้ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สิริชันษา 100 ปีเศษ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดและช่วยพระราชกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งชันษา 96 ปี เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ในการทรงงาน หม่อมเจ้าภีศเดช เสด็จไปทรงสำรวจพื้นที่ด้วยพระองค์เองอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ทรงบุกป่าฝ่าดอยไปตามหมู่บ้านอันห่างไกล กระทั่งทรงคุ้นเคยกับชาวเขาเผ่าต่างๆ และทรงทุ่มเททำงานให้แก่โครงการหลวงมาอย่างยาวนาน จึงกล่าวได้ว่า หม่อมเจ้าภีศเดชทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาโครงการหลวงจนประสบความสำเร็จ

ดอยคำ ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในการ ประทานรูปแบบเครื่องหมายการค้า ดอยคำ เมื่อปี พ.ศ. 2521 นับเป็นตราเครื่องหมายแรกของบริษัทฯ

ดอยคำ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้