08.08.2565 ครบรอบก่อตั้ง 28 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

08.08.2565 ครบรอบก่อตั้ง 28 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และบริษัทในพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ 10 ได้เดินทางมาถึงวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 28 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

โอกาสนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมใจร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 องค์พระผู้ทรงก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ณ ดอยคำ สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมทำพิธีเจริญพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้ง ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิที่โรงงานหลวงฯ และโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ อีกทั้งได้ร่วมกันเป่าเค้กอวยพร เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ อีกทั้งผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.พระราชทานป่าซาง ร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน พร้อมทั้งถวายอาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำโรงงานหลวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ นอกจากนี้ได้มีกิจกรรม “ความรู้สึกที่มีต่อ ดอยคำ” ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ทุกคนเขียนความรู้สึกที่มีต่อบริษัทฯ และอยากจะบอกอะไรกับดอยคำ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดรอบโรงงาน กิจกรรมสันทนาการ เติมเต็มความสุขให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่ประทับใจในโรงงานหลวงฯ และกิจกรรมจุดเทียนเป่าเค้กอวยพร เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ