พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมบูธ “ดอยคำ” ในงานโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ในงานและทรงเยี่ยมชมบูธดอยคำ โดยมีนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ
โดยบูธดอยคำ นำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจำหน่ายพร้อมโปรโมชันพิเศษ อาทิ น้ำมะเขือเทศ 99% ซอสมะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศ 100% ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ ผลไม้อบแห้ง ชุดน้ำผึ้งดอยคำ และชุดของขวัญปีใหม่ดอยคำ 2564 ฯลฯ สามารถเลือกชม เลือกช้อปสินค้าคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” ในราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่