ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรูปแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดอยคำ ดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรูปแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาด ได้ดำเนินมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนี้
ทางร้านดอยคำทุกสาขา มีมาตรฐานการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตามรูปแบบของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • ภายในร้าน ให้พนักงานทำความสะอาดภายในบริเวณร้าน และ/หรือ เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ เช็ดทำความสะอาดพื้น ชั้นวางอุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า จุดบริการเครื่องดื่ม เคาท์เตอร์ ประตูทางเข้า-ออก ประตูตู้แช่แข็ง ตู้เก็บอุปกรณ์เตรียมการจำหน่าย อุปกรณ์ใส่สินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันก่อนเวลาเริ่มงาน และทุกชั่วโมง
  • พนักงาน ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ใส่ถุงมือ และหน้ากากอนามัย วัดไข้พนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และในระหว่างการปฏิบัติงานทุกสองชั่วโมง
  • ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แก่พนักงานดอยคำทุกคน รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อลดการติดเชื้อแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และพยายามควบคุม ป้องกันอย่างเข้มงวด และให้ได้มาตรฐานสูงสุด ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เป็นสำคัญ

“ดอยคำ” ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้านดอยคำ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ส่งตรงถึงบ้าน ได้ที่
Line Official : https://bit.ly/3aPziCy
Shopee : http://bit.ly/2A82d5e
Lazada : http://bit.ly/37lbw0T