กรมสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธดอยคำ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธดอยคำ ในงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชนำเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทรงเยี่ยมร้านดอยคำ โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยบูธ “ดอยคำ” ได้นำสินค้าจัดโปรโมชันพิเศษ อาทิ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำผลไม้สกัดเย็น ผลไม้อบแห้ง ชุดของขวัญปีใหม่ เป็นต้น ร่วมชม ชิม ช้อป แชร์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร