“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

“ดอยคำ” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับยุวมัคคุเทศก์โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ และชุมชนบ้านยาง ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน และฝายดิน พร้อมทั้งเก็บขยะและตัดหญ้า รอบโรงงานหลวงฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้ร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “5 ส. เพื่อเรา-เพื่อชุมชน ปี 2563” บริเวณรอบสำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร