“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”

“ดอยคำ” ได้รับรางวัล Cheewajit’s Choice สาขา Organization ในงาน ”ชีวจิต Awards 2020”
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ประเภท Cheewajit’s Choice สาขา Organization จากนิตยสารชีวจิต เนื่องในโอกาสที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการดำรงชีวิต และสร้างสุขภาพที่แข็งแรงของคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ( มหาชน ) เป็นผู้มอบรางวัล
โอกาสนี้ นายชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล โดยรางวัลที่ได้รับนี้ มาจากการโหวตบนเว็บไซต์ www.goodlifeupdate.com และแฟนเพจนิตยสารชีวจิต ณ Nai Lert Park Heritage Home The Glass House