โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ของดอยคำ ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยความปิติยินดี สำหรับในปี พ.ศ. 2563 นี้ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงสินค้าภายในงาน อาทิ ชุดของขวัญปีใหม่ดอยคำ ชุดน้ำผึ้งดอยคำ น้ำผลไม้สกัดเย็นดอยคำ เป็นต้น พร้อมให้ความรู้เรื่องการนำขวดพลาสติกที่นำมารีไซเคิลเป็น เสื้อผ้า จีวร และอิฐบล็อกจากขวด PET ที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ทำให้มีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด