ดอยคำ ร่วมแถลงข่าวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”

ดอยคำ ร่วมแถลงข่าวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้จัดงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” โดยมี ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว ภายใต้แนวคิด “25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ที่ อาคารศรีจุลทรัพย์
ในโอกาสนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” และร่วมจัดแสดงสินค้า อาทิ น้ำสกัดเย็น ซูเปอร์ชอต น้ำผึ้งผสมมะนาว น้ำมังคุด เป็นต้น โดย “ดอยคำ” ในฐานะภาคีเครือข่ายร่วมจำหน่ายสินค้าในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จะร่วมออกบูธในระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจและพันธกิจของมูลนิธิแบบครบวงจร การออกร้านสินค้าที่ระลึก ร้านเพื่อนพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์  อาหารตำรับชาววัง  รถโรงครัวพระราชทาน เป็นต้น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร ๒ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป