“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

“ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ” ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท  ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรว่า เป็นองค์กรที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ลดโซเดียม) ในผลิตภัณฑ์ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (ลดโซเดียมลง 70% จากสูตรปกติ) จากเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ภายในงาน แถลงข่าวการขับเคลื่อน “ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย
โอกาสนี้ นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) และนายวัทธิกร ปลูกผล เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมรับประกาศนียบัตร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำหรับ “ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ (Tomato Ketchup Low Sodium)” เป็นผลิตภัณฑ์จากผลมะเขือเทศบนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงแถบอีสานตอนบนของไทย โดยเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศคุณภาพดี ที่ระดับความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้มะเขือเทศที่มีระดับโซเดียมต่ำตามธรรมชาติ
โดยทั่วไปนั้นการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะโซเดียมเป็นสาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดสมองตีบตัน และไตวาย รวมไปถึงโรคเรื้อรัง  และในปัจจุบัน ปริมาณโซเดียมที่เด็กไทยบริโภค อยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก ทำให้ยาวชนตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจทำให้มีภาวะความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เป็นโรคไตได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ลดปริมาณโซเดียมลงจากเดิม คือ ซอสมะเขือเทศ สูตรโซเดียมต่ำ และน้ำมะเขือเทศ 99% สูตรโซเดียมต่ำ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มคนรักสุขภาพ บริโภคผลิตภัณฑ์ดอยคำได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณโซเดียมที่ได้รับจะมากเกินไป