“โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร” เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร

“โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร” เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฅนดอยคำ ร่วมเป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร ให้กับ นายทัยรัตน์ งอยปัดพันธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรสุขใจสมุนไพรไทเต่างอย ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรรอบโรงงานหลวงฯ โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการหนุนเสริมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถจำหน่ายและแข่งขันได้จริงในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นต้นแบบในการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความ “กินดีอยู่ดี” ของเกษตรกร