โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนดีเด่น ณ โรงเรียนจีนจงเจิน (萬養忠貞中学)

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนดีเด่น ณ โรงเรียนจีนจงเจิน (萬養忠貞中学)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เป็นตัวแทนในฐานะกรรมการโรงเรียนบ้านยางขึ้นมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนดีเด่น (ภาษาจีน) ณ โรงเรียนจีนจงเจิน (บ้านยาง) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

โดย โรงเรียนจีนจงเจิน (บ้านยาง) เปิดให้ผู้ที่มีความสนใจในภาษาจีน เข้าศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดการเรียนการสอนในช่วงเย็น ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ สำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย นักเรียน นักศึกษา คนที่กำลังทำงาน หรือ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้ภาษาจีนเพื่อไปใช้ต่อยอดในการเรียนหรือการทำงาน