“ดอยคำ” โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร มอบปลานิลให้สมาชิก “โคก หนอง นา” อ.เต่างอย

“ดอยคำ” โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร มอบปลานิลให้สมาชิก “โคก หนอง นา” อ.เต่างอย

วานนี้ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน มอบปลานิลที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในโรงงานหลวงฯ เพื่อสนับสนุนสมาชิก “โคก หนอง นา” อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุขสันต์ วิเวก นายอำเภอเต่างอย และนายประธาน วิดีสา กำนันตำบลเต่างอย เป็นผู้รับมอบปลานิลจากโรงงานหลวงฯ เพื่อสนับสนุนทฤษฎีใหม่รูปแบบใหม่ “โคก หนอง นา” อำเภอเต่างอย ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการมอบปลานิลให้สมาชิกฯ ทั้ง 13 ครัวเรือน ๆ ละ 2,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 26,000 ตัว