รองผู้ว่าฯ สกลนคร พร้อมนายอำเภอเต่างอย เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย)

รองผู้ว่าฯ สกลนคร พร้อมนายอำเภอเต่างอย เข้าเยี่ยมชมโรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงฯ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ต้อนรับ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายสุขสันต์ วิเวก นายอำเภอเต่างอย พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การดำเนินกิจการ และบรรยากาศโดยรอบโรงงานหลวงฯ