ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย พร้อมต้อนรับนายอำเภอ และหน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า จ.เชียงราย พร้อมต้อนรับนายอำเภอ และหน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

วันนี้ (11 มกราคม พ.ศ.2565) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมี นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทาน สถานีอนามัยพระราชทาน และโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2517

หลังจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ต้อนรับ นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน นายประจวบ เจริญพร ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอแม่จัน สถานีอนามัยพระราชทาน นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย