ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ประจำปี 2565

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ประจำปี 2565
วานนี้ (วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม 5ส Big cleaning day ประจำปี 2565 นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด พื้นที่บริเวณภายในและรอบโรงงานหลวงฯ เช่น สำนักงาน เครื่องจักร และจุดปฏิบัติงานอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งมีการร่วมใจกันซ่อมแซม ทาสีกำแพง บริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสะอาดตา