โรงงานหลวงฯ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2564 ต่อเนื่องปีที่ 4

โรงงานหลวงฯ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2564 ต่อเนื่องปีที่ 4
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 4” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยมี นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนฅนดอยคำ เข้ารับเกียรติบัตร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร นับเป็นกำลังใจในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ในสถานประกอบกิจการของพวกเรา “ฅนดอยคำ”