ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดอยคำ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ แทนความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุงเทพมหานคร – วันที่ 14 กันยายน 2564 : นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ดอยคำเพื่อสุขภาพแทนความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบริหารสำนักงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ในครั้งนี้ “ดอยคำ” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสุขภาพอันดีพร้อมกำลังใจ ให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมเยียน ร้านดอยคำ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยให้กำลังใจพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ด้วย