พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย

ทั้งนี้ ดอยคำมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและห่วงใยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านปลอดภัย