การ์ดไม่ตก “ดอยคำ” ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

การ์ดไม่ตก “ดอยคำ” ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ตอนนี้ ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ แม้ว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด ต่อกระบวนการผลิต ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่โรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่ง
ด้วยเครื่องพ่นยาที่ได้มาตรฐานในการพ่นฆ่าเชื้อ พร้อมใช้น้ำยาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Grade) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตของดอยคำ ที่มีความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดอยู่เสมอ