ดอยคำ พร้อมใจจับมือไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ดอยคำ พร้อมใจจับมือไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขานรับนโยบายภาครัฐที่ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดย เจ้าหน้าที่และพนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่ ได้พร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรคโควิด-19 ตามสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ตลาดเรนโบว์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ดอยคำ มุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาวะของพนักงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานปลอดภัย