พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พนักงานดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันเตรียมสุขภาพร่างกายเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อครอบครัวและสังคม ณ โรงพยาบาลฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ดอยคำมุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยและห่วงใยเจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยังคงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่านปลอดภัย