“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

“ดอยคำ” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์” เดินหน้าลดการใช้พลาสติก และเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลดพลาสติกฟุตปริ๊นท์ สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) ภายใต้ชุดโครงการ SEA circular ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อลดปัญหามลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร ที่จัดโดย สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)

 

โดยภายในงาน ฯพณฯ ยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และเลขาธิการ COBSEA-UNEP ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามครั้งนี้ และ ศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายหลักสําคัญของ “โครงการลดพลาสติกฟุตปรินท์” คือ การลดการใช้พลาสติกและเพิ่มการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตรงกับเป้าหมายของดอยคำ ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก “เจ้าหน้าที่และพนักงานดอยคำ” ในการเดินหน้าร่วม Go Green มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

โอกาสนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาของไทย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการฯ โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมซึ่งรวมถึง ดอยคำ ต่างมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและยินดีเป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อร่วมศึกษาและร่วมกันพัฒนาแนวทางการลดพลาสติกฟุตปริ้นท์ ตามแนวทางของ The Ocean Recovery Alliance (ORA) องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและฮ่องกง เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนวิธีการศึกษาการประเมินพลาสติกฟุตปริ้นท์ในโครงการนี้