“ดอยคำ” ผ่านวิกฤตโควิด-19

“ดอยคำ” ผ่านวิกฤตโควิด-19

“ความเอาใจใส่” ต่อ “พนักงาน ลูกค้า และสังคม” เป็นอันดับแรกที่ “ดอยคำ” คำนึงถึง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข้ามาสู่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

“ดอยคำ” ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมองในสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น คือ ทุกคนที่ปฏิบัติงานที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ดอยคำมอบความคุ้มครองกรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในทันที ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเป็นสำคัญ
สำหรับ บางหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน ดอยคำให้สวัสดิการอาหารกลางวัน ทั้งดอยคำสำนักงานใหญ่ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารที่ครัวดอยคำ เพราะเชื่อมั่นว่าอาหารที่ทำในครัวของเรามีมาตรฐานในเรื่องของสะอาดและปลอดภัย รวมถึงการจัดระยะห่างภายในสำนักงาน ทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ

ตลอดระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดนี้ “ดอยคำ” ไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ แต่ให้พนักงานทุกคนจะรับผิดชอบต่อตัวเอง ด้วยการอยู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย เป็นการลดการแพร่เชื้อให้กับส่วนรวม เพราะทุกคนมีโอกาสติดโควิด-19 แต่ไม่ใช่ทุกคนรู้ว่าตัวเองติดไวรัสนี้ “ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมจึงจำเป็น”

พนักงานทุกคนหันมาปรับตัวในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงปรับวิธีการทำงานที่เพิ่มการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จุดประกายโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน…ดอยคำไม่ทิ้งคุณ” อย่างเร่งด่วน เพื่อส่งต่อการเป็นผู้ให้ในวิกฤตนี้

เริ่มด้วยโปรโมชันพิเศษในผลิตภัณฑ์ดอยคำที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคชาวไทยต้องการสินค้าที่มีคุณประโยชน์ ชวนแฟนเพจดอยคำมาเปลี่ยนโปรไฟล์กรอบรูปที่ดอยคำจัดทำขึ้นเพื่อสร้างกำลังใจให้กันและกันผ่านสังคมโซเชียล ให้ร้านค้าต่างๆ มาฝากร้านได้ที่เพจดอยคำ ด้วยความหวังที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีช่องทางการขายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมแจกสูตรเมนูของว่างดับร้อนและมีประโยชน์ สามารถทำง่ายๆ ได้ที่บ้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ดอยคำ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และแฟนเพจดอยคำ จัดเดลิเวอรีอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดอยคำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารดอยคำเช่นเดิม แต่รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้น  ช่วยเหลือชุมชนคนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบมาแบ่งปันไปคนละเล็กละน้อย

ผ่านตู้ปันสุข ด้วยผลิตภัณฑ์ดอยคำในทุกวัน

จัดทำคอนเทนต์ออนไลน์ เนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์ ผ่านการเล่าเรื่องของพนักงานดอยคำ ปล่อยไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์การใช้ชีวิตแบบ นิว นอร์มอล (New Normal) หรือวิถีชีวิตใหม่ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า ความปกติในรูปแบบใหม่ นั่นเอง

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น “ดอยคำ” เห็นว่า “แพทย์และบุคลาการทางการแพทย์” ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อตรวจคัดกรองและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ จึงได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ทั้งในกรุงเทพฯ และรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วย โดยพนักงานดอยคำจากสำนักงานใหญ่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) เพื่อมอบให้เพิ่มเติมอีกด้วย

ขณะที่ร้านดอยคำนั้น ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค จัดจุดตั้งแอลกอฮอล์ในทุกสาขา กระทั่งสถานการณ์คลี่คลาย แต่เราก็ไม่คลายใจ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ห่างไกลจากไวรัส

ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ดอยคำได้ทำในช่วงวิกฤต และพร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทย เกษตรกรไทย เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ในภาวะที่เราทุกคนต้องการกำลังใจ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือสังคมและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ได้กินดี อยู่ดี