เรื่องเล่าจากดอยคำ

ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ

ดอยคำ ชวนชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ สานต่อศาสตร์พระราชา รัก(ษ์) ผืนป่าด้วยหัวใจ

18518|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/03/1.บรรยากาศฝุ่นควันที่โรงงานหลวงฯ-ที่-1-1-150x150.jpg,18520|https://www.doikham.co.th/wp-content/uploads/2021/03/2.ฅนดอยคำร่วมดูแลต้นไม้ที่ปลูกในหมู่บ้านใกล้โรงงานหลวงฯ-01-150x150.jpg,18522|ht ...
“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ดอยคำ” ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จากเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ด้วยการเป็นต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจท ...
“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน

“ดอยคำ” เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” โปรเจคดีๆ เพื่อโลกสีเขียวของทุกคน

หนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นก็คือการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดี แม้เราทุกคนรู้กันดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป แต่เราสามารถชะลอเวลาให้อยู่กับเราได้นานมากที่สุด หากเราทุกคนช่วยกัน “ดอยคำ” ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิ่ ...
“ดอยคำ” ผ่านวิกฤตโควิด-19

“ดอยคำ” ผ่านวิกฤตโควิด-19

“ความเอาใจใส่” ต่อ “พนักงาน ลูกค้า และสังคม” เป็นอันดับแรกที่ “ดอยคำ” คำนึงถึง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข้ามาสู่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา “ดอยคำ” ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร ไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อส ...
“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

“สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ คัดพิเศษ” สินค้าเฉพาะฤดูกาลจาก “ดอยคำ”

เพราะดอยคำอยากให้คุณได้กินของสดที่มีคุณภาพ เป็นเหตุผลสำคัญของการคัดสรรสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน ๘๐ ผลใหญ่พิเศษ ความสุกที่คิดว่าอร่อยที่สุด บรรจุลงกล่อง ส่งตรงมายังผู้บริโภค แต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น เรายังมีเหตุผลอื่น นั่นก็คือ ทำให้เกษต ...
ลิ้นจี่ หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่”

ลิ้นจี่ หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่”

“ลิ้นจี่กระป๋อง” หนึ่งในจุดเริ่มต้นของดอยคำ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่” ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ เกิดพายุไต้ฝุ่นดอริส เข้าพื้นที่ประเทศไทย ทำให้พืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรทางภาคเหนือ คือ ลิ้นจี่ซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตและต้องเก็บเ ...