ดอยคำ จับมือ ชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

ดอยคำ จับมือ ชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับชุมชนซอยสมประสงค์ 5 จัดกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1″ ณ ลานกีฬาชุมชนซอยสมประสงค์ 5 โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน นั้นคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานมีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยมีคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ร่วมลงแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานภาคีในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ อาทิ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย และกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา