โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร “รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล”

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร “รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เข้ารับรางวัล เชิดชูเกียรติ จาก นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมี นางยุภาภรณ์ เจริญสุข ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) พร้อมด้วยฅนดอยคำ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (ปีที่ 6) และรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณภาพของสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับแรงงาน ในสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป