5 ธันวาคม 2566 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2566 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฅนดอยคำ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา “5ส เพื่อเรา เพื่อชุมชน” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดตา

โอกาสนี้ ฅนดอยคำ ได้ร่วมใจกันทำความดี กิจกรรม 5ส บริเวณสถานีบีทีเอสราชเทวีถึงสวนเฉลิมหล้า บริเวณซอยด้านข้างบริษัทฯ และบริเวณชุมชนสมประสงค์ 5 ซอยเพชรบุรี 20 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนมาร่วมกิจกรรม ในการทำความสะอาดลานกีฬาและทาสีศาลพ่อปู่ พร้อมกันนี้ ฅนดอยคำ ได้ร่วมใจกันจัดเก็บพื้นที่ ทำความสะอาดภายในสำนักงานของตนเอง เพื่อให้สวยงามสะอาดตาด้วย

ขณะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 2 แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “5ส เพื่อเรา-เพื่อชุมชน” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนบ้านยาง พัฒนาบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ และได้ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ RUN FOR DAD 2023 ร่วมกับชุมชนบ้านยาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ พร้อมทั้ง ผู้นำชุมชนบ้านป่าห้า และชาวบ้านบริเวณรอบโรงงานหลวงฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำดอยคำ ในพื้นที่บ้านป่าห้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย