ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD

ดอยคำ ร่วมสัมมนาประจำปี TBCSD Annual Event 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 ในฐานะองค์กรสมาชิก TBCSD : บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสังคมและการพัฒนา พร้อมด้วยฅนดอยคำ เข้าร่วมงานสัมมนา  (TBCSD Annual Event 2023) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี TBCSD บนเส้นทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนของเครือข่ายภาคธุรกิจไทย ที่จัดขึ้นโดย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for  Sustainable Development : TBCSD) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A, B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา  ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่องค์กร ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” โดย พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดยองค์กรพันธมิตรและองค์กรสมาชิก TBCSD การนำเสนอกลยุทธ์สำคัญในการมุ่ง ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน จากผู้บริหารระดับสูงของสมาชิก TBCSD จำนวน 3 องค์กร ได้แก่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด (มหาชน) พร้อมการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2567