ดอยคำ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

ดอยคำ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” จาก แนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

โดยในปี 2566 นี้ “ดอยคำ” ได้รับการพิจารณาต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ การปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานมีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การรวมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันและความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน” โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนาครั้งนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา