ดอยคำ ICE POP คว้ารางวัล “Creative Sustainable Product Award” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่เน้นความยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดอยคำ ICE POP คว้ารางวัล “Creative Sustainable Product Award” สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่เน้นความยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัล “Creative Excellence Awards 2023 (CE Awards)” จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเชิดชูและส่งเสริมองค์กรที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creative) เพราะหัวใจของรางวัลนี้อยู่บนความเชื่อที่ว่า “ความคิดสร้างสรรค์คือพลังที่ไร้ขอบเขต” ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

ดอยคำ ได้รับรางวัลดังกล่าวในประเภท Creative Business Awards กลุ่ม Sustainable Product Award (For Large Enterprise) ที่เป็นรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ หรือกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากผลิตภัณฑ์ “ICE POP” ไอศกรีมรักษ์โลกรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถจัดเก็บได้ในอุณหภูมิห้อง ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการด้านการขนส่ง ช่วยลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว