ดอยคำ มอบน้ำดื่ม ตราดอยคำ แก่สภากาชาดไทย

ดอยคำ มอบน้ำดื่ม ตราดอยคำ แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ตราดอยคำ ขนาด 350 มล. ให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 2,628 ขวด สำหรับใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนต่อไป โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา