ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร-บำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง” 12 สิงหาคม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา
12 สิงหาคม 2566

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงานประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย

สำนักงานใหญ่ : นำโดย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ร้านดอยคำ สาขาราชเทวี และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชุมชนบ้านยาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 9 รูป ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยรอบโรงงานหลวงฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้นำชุมชน ตำบลป่าซาง ทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมปลูกต้นไม้ ณ วัดป่าห้า อีกทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีอนามัย พระราชทาน ตำบลป่าซาง ทั้งนี้ ได้มอบนมจืดให้แก่โครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านนางอย-โพนปลาโหล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนางอย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร