ดอยคำ รับรางวัลเกียรติคุณ “Saint Francis of Assisi Award”

ดอยคำ รับรางวัลเกียรติคุณ “Saint Francis of Assisi Award”

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ Saint Francis of Assisi Award” ภายในงาน “คนดี รักษ์โลก” โดยมี นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม บี 1 – 1 อาคารรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่น และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ดอยคำ ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะที่มาจากกล่องยูเอชที ผ่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ซึ่งดอยคำได้เริ่มนำร่องการจัดการ ปัญหาขยะจากกล่องยูเอชที ด้วยการแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปอัพไซคลิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้ กรวยจราจร พาเลท เป็นต้น

นอกจากนี้ ดอยคำ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอัพไซคลิ่งแล้ว มาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริเวณภายในงาน “พลังแห่งความรัก” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก