ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้ง 29 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดอยคำ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้ง 29 ปี บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เนื่องในโอกาส ก่อตั้งองค์กรเป็นนิติบุคคล ครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 และบริษัทในพระปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ 10 ดำเนินธุรกิจด้วยการเป็น ต้นแบบองค์กรภาคธุรกิจที่ดำเนิน กิจกรรมตามศาสตร์พระราชา

ดอยคำ จัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 โดยมี คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฅนดอยคำ นำโดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ราชเทวี

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายคฑาวุธ เลี่ยนเครือ ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมทำพิธีเจริญพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานหลวงฯ และพนักงาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย นำโดย นายสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ปัจจัย พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่โรงงานหลวงฯ และพนักงาน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร นำโดย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับชาวบ้านนางอย-โพนปลาโหล ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่โรงงานหลวงฯ และพนักงาน

สำนักงานใหญ่

โรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย

โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร