ขอแสดงความยินดี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ในวาระปี พ.ศ.2566-2569

ขอแสดงความยินดี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ในวาระปี พ.ศ.2566-2569

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประจำปี 2566 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณา แต่งตั้งนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย คนใหม่ โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมอุตสาหกรรม เครื่องดื่มไทย วาระปี พ.ศ.2566 – 2569

โอกาสนี้มี นายประธาน ไชยประสิทธิ์ อดีตนายกสมาคม นายวีระ อัครพุทธิพร อดีตอุปนายกสมาคม นายธงชัย ศิริธร อุปนายกสมาคม นายสาโรจน์ อินทพันธุ์ อุปนายกสมาคม นางมธุวลี สถิตยุทธการ กรรมการสมาคมฯ และนายกำธร พัฒนแก้ว กรรมการสมาคม พร้อมด้วยฅนดอยคำ ร่วมแสดงความยินดี