ดอยคำ ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะ จากองค์กรต้นแบบ สยามพิวรรธน์

ดอยคำ ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะ จากองค์กรต้นแบบ สยามพิวรรธน์

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นายรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายสังคมและการพัฒนา นางสาวอัญกรณ์ มีนะกรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด พร้อมด้วย ฅนดอยคำ ร่วมใจกันศึกษาดูงานภายนอก จากองค์กรต้นแบบ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ โคงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลมาจัดการต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เห็นคุณค่าของขยะ และสร้างค่านิยมให้กับพนักงาน และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า ตลอดจนประชาชนโดยรอบพื้นที่ ให้ตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคณะทำงาน ให้การต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง รวมถึงสาธิตวิธีการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมนำคณะตนดอยคำเข้าเยี่ยมชมสถานที่การบริหารจัดการขยะในแต่ละจุด อาทิ จุดรับขยะแบบไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) แห่งแรกของประเทศไทย ณ สยามพารากอน โดยลูกค้าที่นำขยะมาฝากไว้กับสยามพิวรรธน์ จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น VIZ coins ผ่าน ONESIAM Application เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด ในการซื้อสินค้าและบริการ รวมไปถึงยังมีพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลกจากวัสดุอัพไชคลิ่ง “อีโค่โทเปีย (ECOTOPIA)” ณ สยามดิสคัฟเวอรี ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ตนดอยคำนำกลับไปเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด