ฝายชะลอน้ำ “ฝายดอยคำ” ปี 2566 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ฝายชะลอน้ำ “ฝายดอยคำ” ปี 2566 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ “ฝายดอยคำ” ในพื้นที่บ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 5 ตัว โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา “ฅนค่ายสายแข็ง” และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ๓๑๐ (ชป.กร. ๓๑๐) กองกำลังผาเมือง

“ฝายดอยคำ” เป็นฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราว จัดอยู่ในประเภทฝายแม้ว (เป็นชื่อเรียกโครงการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพื้นบ้าน) เป็นฝายชะลอน้ำที่ทำจากไม้ไผ่ ลักษณะเหมือนฝายคอกหมูแต่มี 3 ชั้น ใช้ลำไม้ไผ่ตัดเป็นท่อน ตอกลงดินเรียงเป็นแนวผนังขวางกับร่องน้ำโดยให้ผนังด้านข้างสูงกว่าตรงกลาง ปลูกหญ้าแฝกตรงคันดินด้านข้างระหว่างฝายแต่ละชั้น พื้นที่ตรงกลางฝายให้เป็นทางน้ำไหล หญ้าแฝกจะช่วยยึดหน้าดินไว้ให้คงความเป็นคันดิน มีความแข็งแรงคงทน และสามารถทำหน้าที่ชะลอน้ำในระยะยาวได้แม้ว่าไม้ไผ่จะผุพังย่อยสลายไปแล้ว

ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม พื้นที่แหล่งต้นน้ำแห่งนี้ หากท่านใดที่สนใจร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับดอยคำ สามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/firstroyalfactory/