ดอยคำ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ดอยคำ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่) ร่วมสร้างสุขผ่านงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องดื่มจากน้ำผลไม้ ขนมปังทาแยมผลไม้ ดอยคำ พิซซาโดยซอสพิซซาสเปรด ดอยคำ พร้อมด้วยเกมปาบอล โยนห่วง สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ณ บริเวณสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พร้อมกันนี้ นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกิจกรรมวันเด็ก ได้จัดซุ้มกิจกรรมรักษ์โลก ในกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว โดยให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการจัดการกับกล่องยูเอชที ตราดอยคำ ด้วยการแกะกล่องหลังดื่ม ก่อนนำมาตัดและล้างให้สะอาด ก่อนจะเช็ดให้แห้ง จากนั้นเก็บเพื่อนำมาเป็นส่วนลดซื้อสินค้าดอยคำ โดยกล่องยูเอชทีดอยคำทุกขนาดมีมูลค่า 1 บาท หรือนำมาบริจาคให้กับทางดอยคำ ผ่านร้านดอยคำ ทุกสาขา โดยร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีเด็กๆ เยาวชนให้ความสนใจจำนวนมาก

นายปริวรรตน์ เปิดเผยว่า ดอยคำให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดการขยะ โดยเฉพาะกล่องยูเอชที ที่มาจากการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มของดอยคำ โดย 1 ปี จะมีปริมาณ 50 – 60 ล้านกล่อง จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาเรียนรู้วิธีการ แกะ ล้าง เก็บ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นกำลังของชาติ เพื่อเป็นพลังในการบอกต่อในวิถีสีเขียว (Living Green) ตามนโยบายการดำเนินงานของดอยคำ และเป็นการเดินหน้าสู่วิถีการรักษ์โลกในอนาคตต่อไป

สำหรับกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้สร้างโลกสีเขียว ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 สามารถรวบรวมกล่องยูเอชทีได้จำนวน ทั้งสิ้น 2,715,900 กล่อง ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 92,452.00 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCo2eq)

โดยดอยคำได้นำกล่องยูเอชทีที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” มาผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง กรวยจราจร และกระถางต้นไม้รักษ์โลก เป็นการต่อยอดขยะให้เกิดประโยชน์

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นอกจากนี้ ทางโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ มีการเดินทางไปมอบของรางวัลให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเยาวชนบริเวณโดยรอบโรงงานหลวงฯ ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถาม ปลูกต้นไม้ วาดภาพระบายสี ร้องเพลง และเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัล ณ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย นอกจากนี้ ได้สนับสนุนน้ำผลไม้พร้อมดื่ม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนภายในอำเภอแม่จัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรม ตอบคำถาม และวาดรูประบายสี อีกทั้งได้มีการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะลำน้ำพุง (พญาเต่างอย) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ 2566

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร