ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เปิดสถานีอนามัยพระราชทาน ครบรอบ 49 ปี

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เปิดสถานีอนามัยพระราชทาน ครบรอบ 49 ปี

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนป่าห้า ตำบลป่าซาง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พระราชทานป่าซาง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าห้า (วัดเบญจพัฒนามงคล) ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทาน สถานีอนามัยพระราชทาน และโรงงานหลวงฯ ที่ 2 (แม่จัน) จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2517 (ครบรอบ 49 ปี)

ภายหลังเสร็จกิจกรรม โรงงานหลวงฯ ได้มอบเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ให้กับหมู่บ้านป่าห้า เป็นจำนวนเงิน 50,322 บาท เพื่อนำไปมอบให้กับวัดป่าห้า เป็นลำดับต่อไป