ดอยคำ ร่วมประชุม คณะที่ปรึกษา กทม. ความร่วมมือการจัดการขยะจากกล่องยูเอชที

ดอยคำ ร่วมประชุม คณะที่ปรึกษา กทม. ความร่วมมือการจัดการขยะจากกล่องยูเอชที

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดย นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) และ นางสาวอัญกรณ์ มีนะกรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายการตลาด เข้าพบ นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ ห้องประชุมคณะที่ปรึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

เพื่อหาแนวทางจัดการปัญหาขยะจากกล่องยูเอชที โดยยกกรณีศึกษาจากกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว ของดอยคำ ซึ่งได้รับความสนใจ จากคณะทำงานสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยในอนาคตทางดอยคำและ กทม. จะร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะจากกล่องยูเอชที และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ต่อไป