5 ธันวาคม 2565 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2565 “ดอยคำ” ทำกิจกรรมความดี น้อมรำลึก ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ นำโดย นางสุกัญญา ศรีสุทธิยากร รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านบริหาร) และฅนดอยคำ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา “5 ส เพื่อเรา เพื่อชุมชน” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานใหญ่ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาดตา

โอกาสนี้ ฅนดอยคำ ได้ร่วมใจกันทำความดี กิจกรรม 5 ส บริเวณหน้าบีทีเอสราชเทวีถึงสวนเฉลิมหล้า บริเวณซอยด้านข้างบริษัทฯ บริเวณชุมชนสมประสงค์ 5 ซอยเพชรบุรี 20 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนมาร่วมกิจกรรม ในการทำความสะอาดลานกีฬาและทาสีศาลพ่อปู่ พร้อมกันนี้ ฅนดอยคำ ได้ร่วมใจกันจัดเก็บพื้นที่ ทำความสะอาดภายในสำนักงานของตนเอง เพื่อให้สวยงามสะอาดตาด้วย

ขณะที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งร่วมใจกันทำความดี จัดกิจกรรมจิตอาสา “5 ส. เพื่อเรา-เพื่อชุมชน” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ : ประกอบประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  พร้อมด้วยกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนบ้านยาง และโรงเรียนบ้านยาง พัฒนาลำห้วยข้างโรงงานหลวงฯ นอกจากนี้ได้มีการร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ RUN FOR DAD 2022 ร่วมกับชุมชนบ้านยาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย : นำโดย นางสาวธนมนพร เตชะตน ผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) และพนักงานประจำโรงงานหลวงฯ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยพระราชทานป่าซาง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบริเวณใกล้โรงงานหลวงฯ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองป่าตึง หนองน้ำสาธารณะของชุมชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร : ร่วมกับอำเภอเต่างอย สภ.เต่างอย อบต.เต่างอย และโรงพยาบาลเต่างอย จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

“ดอยคำ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร